Årskurs 3

Årskurs 3 - Fördjupningsåret för att uppnå särskilda behörigheter

Fördjupningsåret är till för dig som vill skaffa dig några särskilda behörigheter och/eller som behöver läsa ett tredje år på folkhögskolan för att uppfylla tidskravet.

Du har möjlighet att uppnå behörighet i Matematik 2b, Naturkunskap 2, Historia 1a2 och Samhällskunskap 1a2, så att du uppfyller kraven för att söka till högskoleutbildningar t ex inom humaniora, juridik, beteendevetenskap, undervisning samt vård & omsorg. Även Svenska 3 och engelska står på schemat.

Information

Kurstider läsåret 17/18:

  • Endast Intro VT 2018 ons 15/1 – ons 30/5

Kurstider läsåret 18/19:

  • Höstterminen 18. mån 20/8 - fre 21/12
  • Vårterminen 19: mån 7/1 - ons 29/5

Studietakt:
helfart

Kostnader:
Undervisningen är avgiftsfri. Som vuxenstuderande förväntas man dock generellt själv köpa sin litteratur och anteckningsmaterial mm. På Fristads folkhögskola tillhandahåller vi en del av det mot en serviceavgift. För heltidsstuderande är serviceavgiften 1700 kr per läsår, och betalningen delas upp på två tillfällen – dvs 850 kr i början av varje termin.

Serviceavgiften ger dig:
Möjlighet att låna viss kurslitteratur gratis under kursen, tillgång till Office 365, kopior i begränsad omfattning i samband med undervisningen samt visst material vid estetverksamhetkaffe/te och smörgås en gång per vecka ("infokaffe" på måndagar), samt lunch vid jul- och sommaravslutningmöjlighet att gratis delta i skolans kulturarrangemang

Utöver serviceavgiften förväntas du betala ungefär 600 kr för läroböcker per år. Även kostnader för studiebesök (resor dit och ev entréavgifter) kan tillkomma.

Pasi Sneck

Lärare, folkhögskola
Telefonnummer
E-post
Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:36