Gymnasienivå

På Fristads Folkhögskolas allmänna kurs läser du motsvarigheten till de gymnasieämnen som krävs för att få grundläggande behörighet till högskolestudier. Hur länge du behöver läsa avgörs av hur mycket studier och arbetslivserfarenhet du har med dig sedan innan.

På vår allmänna kurs arbetar vi mycket i grupp. Istället för att fokusera på att läsa in kunskaper och göra prov, vill vi arbeta med att i samtal lära av varandra. Lärarna ansvarar för att du får möjlighet att tillägna dig nya kunskaper, och de redskap du behöver för att studera vidare. Men det är du och de andra deltagarna som tillsammans driver arbetet framåt genom att använda era erfarenheter, ert intresse och er nyfikenhet.

Förutom ämneskunskaper får du lära dig att arbeta tillsammans med andra, att hantera konflikter, att ge och ta konstruktiv feedback, och att redovisa dina kunskaper på många olika sätt. Vi arbetar inte bara med text, utan även med konstnärliga uttrycksformer.

Vi arbetar till stor del tematiskt. Det innebär att man inte har en lektion för svenska, en lektion för samhällskunskap och en för historia. Istället arbetar vi med ett övergripande tema som sträcker sig över hela året, och du som deltagare får kunskaper genom att arbeta med detta tema. De flesta behörigheter ingår i det tematiska arbetet, dock inte alla.

På allmän kurs läser du också profilval en och en halv dag i veckan. I profilen får du möjlighet att ägna dig åt till exempel estetisk verksamhet, friskvård, samhällsdebatt och digitala medier.

Den som studerar kan tillägna sig grundläggande högskolebehörighet, det vill säga kunskaper som motsvarar Svenska eller Svenska som andraspråk 1, 2 och 3, Engelska 5 och 6, Matematik 1b, Naturkunskap 1a1, Samhällskunskap 1a1, Historia 1a1 och Religionskunskap 1.

Utöver den grundläggande behörigheten kan man hos oss få behörighet i Naturkunskap 1a2 och 2, Matematik 2b, Historia 1a2 och Samhällskunskap 1a2.

Information

Kurstider läsåret 18/19:

  • Höstterminen 18. mån 20/8 - fre 21/12
  • Vårterminen 19: mån 7/1 - ons 29/5

Studietakt:
helfart

Kostnader:
Undervisningen är avgiftsfri. Som vuxenstuderande förväntas man dock generellt själv köpa sin litteratur och anteckningsmaterial mm. På Fristads folkhögskola tillhandahåller vi en del av det mot en serviceavgift. För heltidsstuderande är serviceavgiften 1700 kr per läsår, och betalningen delas upp på två tillfällen – dvs 850 kr i början av varje termin.

Serviceavgiften ger dig:
Möjlighet att låna viss kurslitteratur gratis under kursen, tillgång till Office 365, kopior i begränsad omfattning i samband med undervisningen samt visst material vid estetverksamhetkaffe/te och smörgås en gång per vecka ("infokaffe" på måndagar), samt lunch vid jul- och sommaravslutningmöjlighet att gratis delta i skolans kulturarrangemang

Utöver serviceavgiften förväntas du betala ungefär 600 kr för läroböcker per år. Även kostnader för studiebesök (resor dit och ev entréavgifter) kan tillkomma.

Behörighetskrav & antagning

Behörighetskrav
För att påbörja allmän kurs på gymnasienivå behöver deltagaren ha minst godkänt i Svenska eller Svenska som andraspråk på grundskolenivå, samt Matematik motsvarande grundskolenivå eller Engelska motsvarande grundskolenivå.

Ansökan & antagning
Ansökan gör du på skolans digitala ansökningsblankett i Schoolsoft. Till ansökan ska du ladda upp betyg från tidigare studier.

De som utifrån sin ansökan och sitt personliga brev har bedömts lämpliga, bjuds in till ett personligt samtal. Efter samtalet görs en samlad bedömning som ligger till grund för den slutgiltiga antagningen.

Ansökan om fortsättning

Ansökan om fortsättning på Allmän kurs vid Fristads folkhögskola läsåret 2018-2019

Den här ansökan vänder sig till dig som redan går på vår skola och vill ansöka om en fortsättning. För dig som ska vidare till nästa årskurs som Grund och Gymnasie.

Ansökan om fortsättning

Inka Horstmann

Rektor
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2018-11-19 09:09