Introkursen

Vill du läsa på grundskolenivå? Då är du välkommen att söka introduktionskurs på Fristads folkhögskola! Vi startar en ny klass den 19 februari 2018. Utbildningen är mellan 1 och 3 år. Hur länge beror på din tidigare skolbakgrund och hur snabbt du läste in SFI.

Introkursen är för dig som precis är klar med Sfi och vill börja läsa in grundskolan. Vi lägger stort fokus på att du får fortsätta utveckla din svenska i alla ämnen du läser. På schemat står det matematik, samhällskunskap, natur & miljö, motion, ett kreativt ämne och svenska, naturligtvis. Du får också läsa engelska. Vi har både nybörjarnivå och fortsättningsnivå.

Introkursen är särskilt bra om du bara har gått i skolan i några få år i ditt hemland, och behöver studera på grundskolenivå i flera år. Kursen förbereder dig för Baskursen som du kan söka till efter att ha gått introduktionskursen.

Antagning till introkursen görs flera gånger under läsåret, i anslutning till Sfi-proven på skolan. Vid antagning prioriterar vi våra egna Sfi-deltagare, men antar i mån av plats även nya deltagare utifrån.

Information

Kurstider läsåret 17/18:

  • Endast Intro VT 2018 ons 15/1 – ons 30/5

Kurstider läsåret 18/19:

  • Höstterminen 18. mån 20/8 - fre 21/12
  • Vårterminen 19: mån 7/1 - ons 29/5

Studietakt:
helfart

Kostnader:
Undervisningen är avgiftsfri. Som vuxenstuderande förväntas man dock generellt själv köpa sin litteratur och anteckningsmaterial mm. På Fristads folkhögskola tillhandahåller vi en del av det mot en serviceavgift. För heltidsstuderande är serviceavgiften 1700 kr per läsår, och betalningen delas upp på två tillfällen – dvs 850 kr i början av varje termin.

Serviceavgiften ger dig:
Möjlighet att låna viss kurslitteratur gratis under kursen, tillgång till Office 365, kopior i begränsad omfattning i samband med undervisningen samt visst material vid estetverksamhetkaffe/te och smörgås en gång per vecka ("infokaffe" på måndagar), samt lunch vid jul- och sommaravslutningmöjlighet att gratis delta i skolans kulturarrangemang

Utöver serviceavgiften förväntas du betala ungefär 600 kr för läroböcker per år. Även kostnader för studiebesök (resor dit och ev entréavgifter) kan tillkomma.

Pasi Sneck

Lärare, folkhögskola
Telefonnummer
E-post
Senast uppdaterad: 2018-01-26 07:50