Baskursen

För dig som behöver läsa in eller repetera grundskolans kurser. Baskursen ger dig möjlighet att uppnå grundskolebehörighet på ett år. För att du ska hinna bli klar på ett år, behöver du ha läst på högstadienivå tidigare eller ha motsvarande förkunskaper.

Kursen ger en bred allmänbildning och utgör en bra grund för vidare studier på gymnasienivå. Traditionella skolämnen som engelska, svenska och matematik kombineras med en spännande profil.

I profilen får du satsa på ett område som intresserar dig lite extra samtidigt som utvecklar dig själv, din kreativitet och din reflektionsförmåga. Du får chansen att prova på något du länge varit nyfiken på och kan upptäcka nya talanger hos dig själv. Profilen läser du tillsammans med deltagare från allmän kurs, gymnasienivå.

Att läsa på folkhögskolan kan skilja sig från vad du är van vid från tidigare skolor. Lärarledda lektioner varvas med temastudier, samtal och diskussioner, studiebesök och enskilda inlämningsuppgifter. Upplägget är en blandning mellan undervisning i grupp och individuellt arbete, där pedagogerna hjälper dig att hitta ett lämpligt sätt att ta dig an studierna.

Ett par gånger under läsåret har vi skolgemensamma temadagar, som t ex miljödag, friskvårdsdag, internationella dagen och deltagarnas dag. Då får du träffa deltagare från andra kurser och prova på nya, spännande saker. Ungefär varannan onsdag är det gemensamt möte för alla på skolan, och då blir det föreläsningar, konserter eller teater. Deltagarna är med och påverkar innehållet på temadagarna och gemensamma möten – så vad det blir hänger på vad du vill!

Kursinnehåll: (Tre dagar i veckan)

  • Svenska
  • Engelska
  • Matematik
  • Naturkunskap
  • Samhällskunskap

Information

Kurstider läsåret 17/18:

  • Endast Intro VT 2018 ons 15/1 – ons 30/5

Kurstider läsåret 18/19:

  • Höstterminen 18. mån 20/8 - fre 21/12
  • Vårterminen 19: mån 7/1 - ons 29/5

Studietakt:
helfart

Kostnader:
Undervisningen är avgiftsfri. Som vuxenstuderande förväntas man dock generellt själv köpa sin litteratur och anteckningsmaterial mm. På Fristads folkhögskola tillhandahåller vi en del av det mot en serviceavgift. För heltidsstuderande är serviceavgiften 1700 kr per läsår, och betalningen delas upp på två tillfällen – dvs 850 kr i början av varje termin.

Serviceavgiften ger dig:
Möjlighet att låna viss kurslitteratur gratis under kursen, tillgång till Office 365, kopior i begränsad omfattning i samband med undervisningen samt visst material vid estetverksamhetkaffe/te och smörgås en gång per vecka ("infokaffe" på måndagar), samt lunch vid jul- och sommaravslutningmöjlighet att gratis delta i skolans kulturarrangemang

Utöver serviceavgiften förväntas du betala ungefär 600 kr för läroböcker per år. Även kostnader för studiebesök (resor dit och ev entréavgifter) kan tillkomma.

Pasi Sneck

Lärare, folkhögskola
Telefonnummer
E-post
Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:36