Grundskolenivå

För dig som behöver läsa in eller repetera grundskolans kurser. Kursen passar både för dig som tidigare läst på högstadienivå utan att bli klar och dig som precis är klar med Sfi och vill börja läsa in grundskolan. Du får en bred allmänbildning och förbereder dig för vidare studier på gymnasienivå.

Utbildningen är mellan 1 och 3 år. Hur länge beror på din tidigare skolbakgrund och hur snabbt du läste in SFI.

På schemat står det svenska, matematik, samhällskunskap, naturkunskap. Vi lägger stort fokus på att du får fortsätta utveckla din svenska i alla ämnen du läser. Du får också läsa engelska. Vi har både nybörjarnivå och fortsättningsnivå i engelska.

Under ditt första år läser du dessutom motion och ett kreativt ämne. Ditt sista år på grundskolenivå får du välja en spännande profil. I profilen får du satsa på ett område som intresserar dig lite extra samtidigt som utvecklar dig själv, din kreativitet och din reflektionsförmåga. Du får chansen att prova på något du länge varit nyfiken på och kan upptäcka nya talanger hos dig själv. Profilen läser du tillsammans med deltagare från allmän kurs, gymnasienivå.

Att läsa på folkhögskolan kan skilja sig från vad du är van vid från tidigare skolor. Lärarledda lektioner varvas med temastudier, samtal och diskussioner, studiebesök och enskilda inlämningsuppgifter. Upplägget är en blandning mellan undervisning i grupp och individuellt arbete, där pedagogerna hjälper dig att hitta ett lämpligt sätt att ta dig an studierna.

Ett par gånger under läsåret har vi skolgemensamma temadagar, som t ex miljödag, friskvårdsdag, internationella dagen och deltagarnas dag. Då får du träffa deltagare från andra kurser och prova på nya, spännande saker. Ungefär varannan onsdag är det gemensamt möte för alla på skolan, och då blir det föreläsningar, konserter eller teater. Deltagarna är med och påverkar innehållet på temadagarna och gemensamma möten – så vad det blir hänger på vad du vill!

Behörighetskrav & antagning

Behörighetskrav
För att påbörja allmän kurs på grundskolenivå behöver deltagaren ha minst godkänt i SFI D.

Ansökan & antagning
Ansökan gör du på skolans digitala ansökningsblankett i Schoolsoft. Till ansökan ska du ladda upp betyg från tidigare studier.

De som utifrån sin ansökan och sitt personliga brev har bedömts lämpliga, bjuds in till ett personligt samtal. Efter samtalet görs en samlad bedömning som ligger till grund för den slutgiltiga antagningen.

Ansökan om fortsättning

Ansökan om fortsättning på Allmän kurs vid Fristads folkhögskola läsåret 2018-2019

Den här ansökan vänder sig till dig som redan går på vår skola och vill ansöka om en fortsättning. För dig som ska vidare till nästa årskurs som Grund och Gymnasie.

Ansökan om fortsättning

Pasi Sneck

Lärare, folkhögskola
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2018-04-24 08:35