Gymnasiet för dig med diagnos inom autismspektrumtillstånd (AST)


Målet med kursen är att du som deltagare:

  • får ökade kunskaper om sin diagnos och strategier för att få sina studierna att fungera
  • uppnår minst behörighet till yrkeshögskolan och på så vis ökar sina möjligheter till anställning och vidare studier

Studietakt
Studietakten är heltidsstudier, men skoldagen börjar inte förrän kl. 10 och håller som längst på till kl. 16. En dag i veckan är en kortare dag än så. Vi börjar dagen med morgonfika och genomgång av dagens aktiviteter. Lunchrasten är 60 minuter och ger möjlighet till återhämtning.

Studiemiljön
Klassen består av max 10 deltagare och har ett eget hemklassrum som är inrett för att tillgodose deltagarnas behov av en lugn och strukturerad miljö. Även utanför klassrummet erbjuder skolan en lugn studiemiljö och det är nära till naturen. På skolan finns det ca 220 kursdeltagare, vilket är en förhållandevis liten och lättöverskådlig enhet där varje individ syns och räknas.

Förutom ämneslärare finns det en assistent i klassen som stöttar deltagarna under hela skoldagen, och tillgång till specialpedagog.

På schemat
I kursen ingår olika sorters ämnen:

  • livskunskap
  • stresshantering
  • skapande eller friskvård
  • behörighetsämnena (år 1: svenska, engelska, matematik, samhällskunskap; år 2: naturkunskap, historia och religion)

Vad leder kursen till?
Under 2 år på allmän kurs –AST ska deltagaren ges möjlighet att uppnå de 7 behörigheterna som krävs för att bli behörig till yrkeshögskolan.

Om deltagaren sedan behöver studera ett tredje år för att uppfylla folkhögskolans tidskrav på tre års studier på gymnasienivå, kan ytterligare behörigheter (fördjupningsnivå i svenska, engelska, matematik, natur- och samhällskunskap) läggas till.

Det är också möjligt att deltagaren går över till en av de andra klasserna på allmän kurs efter ett eller två år på allmän kurs – AST.

Information

Kurstider läsåret 19/29:

  • Höstterminen 19: mån 19/8 - fre 20/12
  • Vårterminen 20: ons 9/1 - fre 29/5

Kursstart:
augusti

Studietakt:
helfart

Kostnader:
Undervisningen är avgiftsfri. Som vuxenstuderande förväntas man dock generellt själv köpa sin litteratur och anteckningsmaterial mm. På Fristads folkhögskola tillhandahåller vi en del av det mot en serviceavgift. För heltidsstuderande är serviceavgiften 1700 kr per läsår, och betalningen delas upp på två tillfällen – dvs 850 kr i början av varje termin.

Serviceavgiften ger dig:
Möjlighet att låna viss kurslitteratur gratis under kursen, tillgång till Office 365, kopior i begränsad omfattning i samband med undervisningen samt visst material vid estetverksamhetkaffe/te och smörgås en gång per vecka ("infokaffe" på måndagar), samt lunch vid jul- och sommaravslutningmöjlighet att gratis delta i skolans kulturarrangemang

Utöver serviceavgiften förväntas du betala ungefär 600 kr för läroböcker per år. Även kostnader för studiebesök (resor dit och ev entréavgifter) kan tillkomma.

Behörighetskrav & antagning

Behörighetskrav
För att påbörja allmän kurs på gymnasienivå behöver deltagaren ha minst godkänt i Svenska eller Svenska som andraspråk på grundskolenivå, samt Matematik motsvarande grundskolenivå och Engelska motsvarande grundskolenivå.

Ansökan & antagning
Allmän kurs gymnasienivå - AST har kursstart i augusti. Du behöver skicka in din ansökan senast den 15:e maj, och får då besked om antagning vid midsommar. Om du skickar in din ansökan senare än detta datum, kan vi inte garantera att vi hinner genomföra hela antagningsprocessen, och du behöver eventuellt vänta till nästa start.

Ansökan görs på skolans digitala ansökningsblankett i Schoolsoft. Till ansökan ska betyg från tidigare studier laddas upp. Du får också skriva ett personligt brev.

De som utifrån sin ansökan och sitt personliga brev har bedömts lämpliga, bjuds in till ett personligt samtal där vi bl a pratar om vilket pedagogiskt stöd du önskar. Efter samtalet görs en samlad bedömning som ligger till grund för den slutgiltiga antagningen.

Ansökan om fortsättning på Allmän kurs vid Fristads folkhögskola läsåret 2019-2020

Den här ansökan vänder sig till dig som redan går på vår skola och vill ansöka om en fortsättning. 

Ansökan om fortsättning på allmän kurs grund

Ansökan om fortsättning på allmän kurs gymnasienivå

Ansökan om fortsättning på allmän kurs gymnasienivå - AST

Inka Horstmann

Rektor
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2019-01-23 12:19