Nya lokaler på Fristads folkhögskola!

Det är med stor glädje som vi nyligen har flyttat in Skolhusets nya del, uppfört under våren/sommaren 2017.

På 400 m2 finns det tre nya klassrum, en foajé och tre nya toaletter.

Dessa nya lokaler betyder mycket för vår verksamhet. Deltagarna och personalen får en modern, ändamålsenlig studie-/arbetsmiljö med ljus och rymd samt en effektiv ventilation som gör att alla orkar mer. Tillgängligheten är mycket god, och det har satsats särskilt på synstråk i hela den nya delen.
Fräscha och inspirerande lokaler kommunicerar: "Att studera är viktigt" och "Vi satsar på bildning och utbildning". Våra deltagare som har fått flytta in i de nya klassrummen har upplevt och uttryckt precis detta. De känner att skolan har satsat på dem och att skolan vill att de ska ha de bästa förutsättningarna för att lära sig. Särskilt för våra Sfi-deltagare är skillnaden stor: tidigare satt 25 till 30 deltagare i ett klassrum som egentligen är dimensionerat för färre personer.

"På folkhögskolan gör vi det tillsammans!", säger de som jobbar på folkhögskolan med glimten i ögat. Att göra det tillsammans underlättas nu av att de allra flesta av skolans olika kurser finns samlade under ett och samma tak. Det tror vi kommer att gynna integrationen och stärka gemenskapen
ytterligare. Kärnan i folkbildningen är mötet mellan människor, att utbyta tankar och erfarenheter. Med våra nya lokaler har vi fått bättre förutsättningar att bedriva riktigt bra folkbildning.

 

Senast uppdaterad: 2017-11-29 12:25