Årskurs 1 & 2

Årskurs 1 & 2 – Fokus på grundläggande behörighet till högskolan

Här läser du motsvarigheten till de gymnasieämnen som krävs för att få grundläggande behörighet till högskolestudier:

Årskurs 1:
Svenska 1, Engelska 5, Samhällskunskap 1a1, Naturkunskap 1a1, Matematik 1b

Årskurs 2:
Svenska 2, Engelska 6, Historia 1a1, Religion 1, Matematik 1b, Naturkunskap 1a2 (särskild behörighet)

Du väljer själv studietakten i matematik. Matematik 1b kan du läsa över två läsår om du vill ha gott om tid på dig. Är du snabb, kan du läsa Matematik 2b under ditt andra år.

För den som inte ska gå fördjupningsåret, erbjuds extra undervisning för att även uppnå behörighet i Svenska 3 under årskurs 2.

Information

Kurstider läsåret 18/19:

  • Höstterminen 18. mån 20/8 - fre 21/12
  • Vårterminen 19: mån 7/1 - ons 29/5

Studietakt:
helfart

Kostnader:
Undervisningen är avgiftsfri. Som vuxenstuderande förväntas man dock generellt själv köpa sin litteratur och anteckningsmaterial mm. På Fristads folkhögskola tillhandahåller vi en del av det mot en serviceavgift. För heltidsstuderande är serviceavgiften 1700 kr per läsår, och betalningen delas upp på två tillfällen – dvs 850 kr i början av varje termin.

Serviceavgiften ger dig:
Möjlighet att låna viss kurslitteratur gratis under kursen, tillgång till Office 365, kopior i begränsad omfattning i samband med undervisningen samt visst material vid estetverksamhetkaffe/te och smörgås en gång per vecka ("infokaffe" på måndagar), samt lunch vid jul- och sommaravslutningmöjlighet att gratis delta i skolans kulturarrangemang

Utöver serviceavgiften förväntas du betala ungefär 600 kr för läroböcker per år. Även kostnader för studiebesök (resor dit och ev entréavgifter) kan tillkomma.

Behörighetskrav & antagning

Behörighetskrav
För att påbörja allmän kurs på gymnasienivå behöver deltagaren ha minst godkänt i Svenska eller Svenska som andraspråk på grundskolenivå, samt Matematik motsvarande grundskolenivå eller Engelska motsvarande grundskolenivå.

Ansökan & antagning
Ansökan gör du på skolans digitala ansökningsblankett i Schoolsoft. Till ansökan ska du ladda upp betyg från tidigare studier.

De som utifrån sin ansökan och sitt personliga brev har bedömts lämpliga, bjuds in till ett personligt samtal. Efter samtalet görs en samlad bedömning som ligger till grund för den slutgiltiga antagningen.

Ansökan om fortsättning

Ansökan om fortsättning på Allmän kurs vid Fristads folkhögskola läsåret 2018-2019

Den här ansökan vänder sig till dig som redan går på vår skola och vill ansöka om en fortsättning. För dig som ska vidare till nästa årskurs som Grund och Gymnasie.

Ansökan om fortsättning

Inka Horstmann

Rektor
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2018-11-19 09:14