Antagning

Antagning allmän kurs
Vid antagning prioriteras de som redan studerar vid någon av skolans kurser och som fullföljt studierna enligt studieplan. Vi eftersträvar mångfald och prioriterar de med kort utbildning. Motivation till folkhögskolestudier samt förutsättningar att tillgodogöra sig undervisningen vägs in vid urvalet.

Sökande med störst behov av studier på folkhögskola prioriteras. Med störst behov menar vi sökande som inte har slutförda grundskole- och/eller gymnasiestudier och som har behov av att ändra inriktning i livet, eller som har behov av det sammanhang och den pedagogik som folkhögskolan erbjuder.

Sökande ska vara 18 år (eller fylla 18 under det år som kursen startar) och ha tillräckliga kunskaper i svenska för att kunna följa kursen. Rektor fattar beslut om antagning.

 

Antagning hälsolinjen
Urval görs utifrån det personliga brevet och referenstagningen. Den sökande kallas även till ett personligt möte.

 

Antagning vävkurs
Vid antagningen prioriteras i första hand sökanden till grund- och påbyggnadskursen utifrån resultaten från referenstagningen. I mån av plats antas sedan deltagare till distanskurserna och Väv Må Väl.

 

Antagning trädgårdsutbildningen
Alla som utifrån sin ansökan och sitt personliga brev har bedömts lämpliga, bjuds in till ett personligt samtal. Efter samtalet görs en samlad bedömning som ligger till grund för den slutgiltiga antagningen.

Senast uppdaterad: 2018-09-20 09:16